İsim Nasıl ve Nerede Değiştirilir?

İsim değiştirmek isteyen bireylerin kanunen isim değiştirebilmeleri için isim değiştirme davası açmaları gerekir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu bireylerin isim değiştirme taleplerinin yerine getirilmesi adına bireylerin haklı bir gerekçe ortaya koymalarını şart koşmaktadır. Haklı neden olmaksızın isim değiştirmek mümkün değildir. Kanun içerisinde bireylerin açacakları isim değiştirme davası içerisinde öne sürecekleri haklı nedenler tek tek açıklanmamaktadır. Bu nedenle bireylerin hakim kanaati kazanmaları daha zor olmaktadır. Peki isim nasıl ve nerede değiştirilir?

İsim Nasıl ve Nerede Değiştirilir?

İsmimi değiştirmek istiyorum diyen bireylerin dava açmaları gereken yetkili mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. İsmimi değiştirmek istiyorum diyen kişiler yerleşim yerlerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesine dava açabilirler. Burada yerleşim yerinden kasıt ise bireylerin resmi ikamet adresidir ve bireyler farklı bir yerde bu davayı açamazlar.

İsmimi değiştirmek istiyorum diyen kişilerin isim değiştirme davası içerisinde öne sürmeleri gereken haklı nedenlerin Medeni Kanun içerisinde tek tek açıklanmaması bireyleri zorlayabilmektedir. Sıklıkla isim değiştirme davalarına konu olan isim değiştirme nedenleri de bulunmaktadır fakat hakimler isim değiştirmeye karar verirken bireylerin sosyo ekonomik yapılarını da göz önünde bulundurmaktadır. İsmin gülünç olması nedeniyle isim değiştirme, bireyin mesleki durumunu olumsuz etkileyebilecek isim nedeniyle isim değiştirme, başka bir isimle tanınma gibi nedenler sıklıkla isim değiştirme davalarına konu olmaktadır.

Advertisement

İsim değiştirme davalarında hakim kanaati oluşturmaksızın isim değiştirebilmenin imkansız olduğu gerçeği bireylerin isim değiştirme avukatı tutmalarının önemini de arttırmaktadır. İsim değiştirme avukatı tutmak isteyen bireylerin tutacakları avukatın isim değiştirme davaları içerisinde deneyimli olması önemlidir. Bu nedenle bireyler avukat tutarken sıkı bir araştırma yapmalıdırlar. İsim değiştirme avukatı müvekkilinin en kısa süre içerisinde isim değiştirebilmeleri adına hukuki destek sağlayan kişilerdir. İsim değiştirme avukatı tutan bireyler zorlu isim değiştirme süreci içerisinde doğru bir adım atmış olacaklardır. Her ne kadar isim değiştirme avukatı tutulması zorunlu olmasa bile bireylerin isim değiştirme avukatı tutmaları onlara mutlak fayda sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir