İsim Değiştirmenin Şartları

İsim değiştirme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde bireylere tanınan haklardan birisidir. İsmimi değiştirmek istiyorum diyen kişiler açısından Medeni Kanun, isim değişikliğinin belirli şartların yerine getirilmesi durumunda yapılabilecek bir işlem olduğunu belirtmektedir. Kanuna göre isim değiştirmenin şartları bulunmaktadır. İsim değişikliği talep eden bireylerin öncelikle isim değiştirmek için haklı bir nedene ihtiyaçları vardır. İkinci olarak da ismimi değiştirmek istiyorum diyen bireylerin açacakları isim değiştirme davası ile dava içerisinde hakim kanaati oluşturmaları gerekir.

İsim Değiştirmenin Şartları

İsim değiştirmenin şartları bu şekilde sıralanabilir. Kanun temel olarak bireylerin isim değiştirmeleri için isim değişikliğinden fayda sağlamaları ve bunun hakim nezdinde onaylanması şartı aramaktadır.

İsim değiştirebilmenin şartları içerisinde yer alan haklı nedenler kanun içerisinde tek tek açıklanmamaktadır. Bireylerin öne sürecekleri haklı nedenlerin hakim kanaati oluşturması ise ancak etkili bir savunma yapılması ile mümkün olmaktadır. İsmimi değiştirmek istiyorum diyen kişilerin açacakları isim değiştirme davası için öne sürmeleri gereken haklı nedenlerin kanun içerisinde tek tek açıklanmaması, aynı nedeni ortaya süren iki kişinin aynı sonucu alamayabileceği anlamına gelmektedir.

Advertisement

Hakimler isim değiştirme davası içerisinde isim değiştirme talebi ile dava açan kişinin bir yandan isim değiştirme nedenini incelerken diğer yandan bireyin mesleki kariyeri, eğitim seviyesi, ailevi yaşantısı, sosyal çevresi gibi sosyo ekonomik yapısını oraya çıkaran unsurları da inceleyerek o şekilde karar vermektedir.

İsim değiştirme şartları içerisinde en önemli şart olan hakim kanaati oluşturulması adına bireylerin isim değiştirme avukatı tutmaları onların en kısa süre içerisinde isim değiştirebilmelerini sağlayabilmektedir. İsim değiştirme avukatı tutmak bireylere isim değişikliği süreci içerisinde atılacak adımların doğru bir şekilde olması ve neticede davanın 2 3 ay gibi bir süre sonunda bitmesi avantajını sağlamaktadır. Diğer yandan isim değiştirme avukatı tutmak istemeyen kişiler için hukuki bilgilerinin yetersiz olduğu düşünülürse dava aşağı yukarı 7 ayda sonlanabileceği gibi isim değiştirme davasının reddi gibi bir durumda ortaya koyabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir