Irkçılık Nedir?

Irkçılık nedir? Toplum ve sosyal bilimlerin sıklıkla kullandığı bir terim olan ırkçılık kavramı birçok bilimsel alanda sıklıkla duyulmaktadır. Bir ırkın diğer ırktan üstün olması anlamında kullanılan ırkçılık kavramı sosyal anlamda toplumlar arasında kötüye kullanılarak belirli sorunlar oluşturmaktadır. Genel olarak toplumlar arasında kendi dil, din, renk, kan bağı ve kendi soyları bakımından beş ırk bulunmaktadır. Bu ırklar belirli bir bölge veya toplulukta birbirine yakın olarak yaşayan kişilerin kafa taslarının ölçümüne göre tespit edilmiştir. Bu ırklar; Beyaz Irk adı verilen Kafkasyalılar, Moğol Irkları, Etiyopyalılar, Kızılderililer ismi verilen Amerika Yerlisi Irklar ve Malaya Irkları olarak beş sınıfa ayrılmıştır. Sistematik sınıflandırmanın babası kabul edilen Linneaus; canlıların sınıflandırma çalışmalarında dört ırk daha tespit etmiştir. Bunu örnek alan biyoloji bilim insanları belirli çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar insan ırkını sınıflandırma üzerinde olmuştur. Fiziksel özelliklere göre yapılan farklı ırk tespitlerinin zaman içerisinde bilimsel geçerliliğinin olmaması sebebiyle bilinen beş ırk kabul görülmüştür.

Irkçılık kavramı canlılar arasında tanımlanması doğru bir kavram olmaktadır. Fakat toplumlar arasında bu kavramı kötüleyerek kullanmak ve insanlar arasında ayrım oluşturmak ırkçılık kavramının asıl nedeninin yanlış yorumlanmasına sebep olmaktadır. Her insan aynı dünya üzerinde doğar, büyür ve ölür. İnsanların eşit olduğunu bilerek onlara renkleri, yaşadığı bölgeler, dil ve dinleri bakımından ayrımcılık yapmak ve ön yargılı aşağılayıcı şekilde yaklaşımlarda bulunmak büyük bir saygısızlık olarak kabul edilmektedir. İnsanlığın rengi olmamalıdır. İnsanlığın cinsiyeti olmamalıdır. Irk bizleri farklı coğrafyalarda yaşayan fakat bir arada tutan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramı reddetmek imkansızdır. Bu kavramı kabul etmek demek yanlış uygulamak anlamına gelmemelidir. Irkçılık kavramını savunarak insanlar arasında; zengin, fakir, siyah-beyaz, Müslüman Yahudi ya da farklı dillere sahip oldukları için ayırmak oldukça yanlış bir davranış olmaktadır. İnsanların birbirlerini farklılıkları için sevmeleri gereklidir.

Farklılıklarımız yaşamımıza ve yaşadığımız dünyaya renk katarak çeşitliliğimizi arttırmaktadır. Farklılıklarımız insan soyu olarak ne kadar geniş ve büyük bir aile olduğumuzu görmemiz ve birbirimizi kucaklamamız içindir. İnsanoğlu kardeştir, ayrımcılık kardeşliği bozmaktadır. İnsanlar kardeşlerine zarar verip onları öldürmek ya da zor durumlara sokmak yerine, onları zor durumdan kurtarmak, onları sevmek ve kucaklayarak farklılıkları sevgi ile birleştirmeleri daha doğru olmaktadır. Eşitlik ve adalet insanlar arasında sürekli sağlanmalıdır. Kavga ve savaşın olduğu bir dünya üzerinde hiçbir canlının huzurlu olmayacağını ve farklılıklarımızdan ötürü insan ölümlerinin insanları hiçbir zaman doğru bir sonuca götürmeyeceğini kişi kendisine ve kendinden sonraki nesillere doğru bir şekilde aktarması gerekmektedir. Irkçılık kavramı yanlış değerlendirilerek insanlar arasında ayrım yapılan bir kavram olarak gösterilmemelidir.

Irkçılık Sözleri?

Dünya üzerinde ırkçılık her zaman toplumsal bir sorun olmuştur. Bu toplumsal sorun insanlar arasında ciddi kavgalara, savaşlara ve hatta ölümlere yol açmıştır. Bu savaşların olmaması, insanların eşit olduklarına inanmaları ve birbirlerini sevmeleri adına birçok insan çabalamıştır ve hala çabalamaya devam etmektedir. Irkçılık sözleri

Advertisement
dünyaca ünlü kişilerin söylediği ve insanlara iletmek istedikleri mesajları içermektedir. Bu sözlerin tek bir mesajı bulunmaktadır. İnsanlar arasında dil, din, ırk, cinsiyet, coğrafik yapı, sosyo-ekonomik koşullar gibi kalıpların olmaması ve tüm insanların yaşanılan dünyada eşit olmasıdır. Savaşların durması, barış ver kardeşliğin sağlanması adına söylenmiş ırkçılık sözlerinden birkaçı aşağıda verilmiştir;

  • Sömürgecilik ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve onların yerini, milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrıcalığı gözetmeyen yeni bir uyum ve iş birliği çağı alacaktır'(Mustafa Kemal Atatürk)
  • Bütün savaşlar iç savaştır. Çünkü bütün insanlar kardeştir. Her kişi insan ırkına, doğduğu ülkeye olan borcundan sonsuz daha fazla borçludur. (Francois Fenelon)
  • Irkçılık cahilin sığınağıdır. Bölmek ve yok etmek ister. Özgürlüğün düşmanıdır ve kafa kafaya çarpışıp yok edilmeyi hak eder. (Pierre Berton)
  • Bir insanın ülkesini sevmesi takdir edilecek bir şey. Ama sevgi neden sınırla bitmek zorunda? (Pablo Casals)
  • Ne ırkçılık ne din eskisi gibi işlememeye başladı. Dünyayı tek bir organizma olarak gören yeni bir bilinç gelişti ve bu bilinç fark etti ki savaş içindeki her organizma kendi kendini yok eder. (Carl Sagan)
  • Benim uğruna savaşacak bir ülkem yok; benim ülkem dünya ve dünya vatandaşıyım. (Eugene V. Debs)

Irkçılık Ne Demek?

Irkçılık ne demek? İnsanlar arasında belirli toplumların etnik kökenleri, deri renkleri, kültürel yapıları, dilleri, dini inançları ve ait oldukları uyruklara göre diğer toplumlar arasında hor görülmesi, aşağılanması ve dışlanması gibi ayrımcılıkların yapılması ırkçılık kavramının tanımını oluşturmaktadır. Irkçılık sadece insanların dış görünüşlerine ya da yaşadığı toplum ve deri renklerine göre değil, kurumsal olarak da kullanılmaktadır. Bunun yanında ırkçılık, aynı ırktan oluşan bireylere, farklı ırktan oluşan ilişkilere, insanların birbirinden farklı olmasındaki korkularına ve bazen de milliyetçiliğe kadar giden kavramlarda da kullanılmaktadır. Yaşanılan büyük dünya üzerinde tüm insanoğlunun aynı aileye ait farklı kollarını oluşturmada kullanılan ırkçılık kavramı, toplumları bir araya getirebilme, aynı ailenin farklı kollarını birbiri ile tanıştırabilmek amacı gütse bile toplumların bunu kötüye kullanarak artık insanlar arasında en büyük aşağılama, hor görme ve kendini üstün tutma gibi kullanımlarla kavramın işlevselliğini bozmuştur.

Irkçılık gerçek bir kavram ismidir ve bilimsel olarak ispatlanmış bir kavram olmaktadır. Irkçılık kavramının aslında genetik olarak ırkların farklarını ve ırklar arasındaki çeşitliliği göstermek amacı ile tanımlanması bilimsel bir gerçek olmaktadır. Bu bilimsel gerçeği farklı yorumlayarak insanlar arasındaki üstünlük çabasının engellenmesi bu kavramın bilimsel olarak önemini yok sayarak kavramın kötüye kullanılmasına neden olmaktadır.

Irkçılık ile İlgili Sözler?

Irkçılık ile ilgili sözler sadece dünyaca ünlü kişiler tarafından değil birçok insan tarafından söylenmiştir. Irkçılık insanları birbirinden ayırıp savaş getirmekten başka hiçbir şeye yaramayan psikolojik bir sorun olmaktadır. Irkçılık sözleri insanları barışık, eşitliğin, kardeş olmanın ve paylaşmanın üzerine yazılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir