Ayrımcılık

Ayrımcılık, kelime anlamı ile negatif davranış ve eşitsiz tutum demektir. Kişiler arasında ayrımcılık olabileceği gibi, soyut varlıklar ya da cansız

Çocuğa Şiddet

Şiddet kavramı içinde fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet yer almaktadır. Kendini savunamayacak durumda olan çocukların karşılaştığı

Irkçılık Nedir?

Irkçılık nedir? Toplum ve sosyal bilimlerin sıklıkla kullandığı bir terim olan ırkçılık kavramı birçok bilimsel alanda sıklıkla duyulmaktadır. Bir ırkın

Kadına Şiddete Hayır

Kadına yönelik şiddet tüm dünyanın sorunu. Kadınlar, bulundukları herhangi bir ortamda fiziksel veya sözlü tacize, cinsel istismara maruz kalıyor. Kadına

Nefret Suçu Nedir ?

Nefret suçu, ceza hukuku kapsamına giren suçları içeren bir suç olmaktadır. Nefret suçlarını diğer suçlardan ayıran kısım ise b suçun

Pozitif Ayrımcılık Nedir ?

Pozitif ayrımcılık nedir? Pozitif ayrımcılık ekonomik, sosyal ve politik yaşam içerisinde engelli, kadın gibi birtakım taşıdıkları özellikler sebebiyle dışlanmış olan