Ayrımcılık

Ayrımcılık, kelime anlamı ile negatif davranış ve eşitsiz tutum demektir. Kişiler arasında ayrımcılık olabileceği gibi, soyut varlıklar ya da cansız cisimler için de ayrımcılık yapılabilir. Günümüz araştırmaları dünyada ayrımcılığın artmış olduğunu belirtmektedir. Hukuken ayrımcılık yapılması belirli bir suç teşkil etmektedir, ayrımcılığın boyutları vardır. Psikolojik veya fiziksel zararla ayrımcılık yapılabilmektedir. Cinsiyet, din, dil, ırk, yaş veya cinsel tercihler ayrımcılık konuları arasında yer almaktadır. Dünyada her insan ve her cisim ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. Psikolojik sorunları ve sevgisizliği beraberinde getiren ayrımcılık duygusu insanoğlunun en zararlı duygu ve davranışlarından biridir.

Ayrımcılık, kişi haklarını kısıtlayabilir, maddi kazancı kısıtlayabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Özellikle firmalarda yüksek mevki sahibi insanlarda ayrımcılık yapma güdüsü görülmüştür. İnsanları sınıflara ayırma, tabakalara bölme ve hor görme duyguları ile ayrımcılık duyguları gelişen kişiler gündelik yaşamın her yerinde karşı karşıya gelinebilecek kadar çoktur. Ayrımcılık hakları dünya da en çok tartışılan konu olmakla birlikte kişiler haklarını savunabilsin diye belirli destek grupları bile kurulmuştur. Eşitsizliğe maruz kalan herkes haklarını savunabilir. İnsanlık hakları ülke yapılarına göre değişebilir ancak kendini savunmak her bireyin hakkıdır. İnsan yaşamı çalışma gerektiren bir süreçtir, çalışma hayatında en sık görülen ayrımcılık kadın erkek ayrımcılığı ve emek ayrımcılığıdır. Yapılan işin karşılığını alamayan kişiler oldukça fazladır; dini, dili, ırkı ya da cinsiyeti nedeniyle her şekilde ayrımcılığa maruz kalınabilir.

Ayrımcılık Nedir?

Ayrımcılık, birçok şekilde açıklanabilen bir olgudur. İçgüdüsel olarak yaşanan nefret ve kinin dışa vurulması olayı ayrımcılığı ifade edebilir. Kıskanç ve psikolojik sorunları olan kişiler soyut ya da somut her konuda ayrımcılık yapabilmektedir. Belirli renklerden nefret ederek birbirinden ayırmak bile çoğu düşünür tarafından ayrımcılık olarak anlatılır. Ayrımcılık nedir? Sorusunun birden fazla cevabı olabilir ama hepsinin sonucu negatiftir. Dünyada en çok ayrımcılık cinsiyet ve mesleki statü alanlarında yapılmaktadır. Erkekler kadınlardan daha fazla maaş alabilmekte ya da siyahi bir insan beyaz bir insandan daha az maaş alıyorsa bu ayrımcılıktır. Ayrımcılık hakları bu ve bunlar gibi durumlarda kullanılabilmektedir.

Ayrımcılığı yapan kişiler kesinlikle belirli problemler yaşamış ve sonucunda bu duygusu ön plana çıkmıştır. Ayrımcılık, tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır aynı zamanda, çağın birçok doktoru bu kanıya varmış ve çeşitli araştırmalar yapmıştır. Din ayrımcılığı da dünya da yaygın olan bir ayrımcılık çeşididir. Ayrımcılar, kendi dinine mensup olmayanı sevmez ve anlayışına saygı duymazlar bunun sonucunda onları hakkı olmayarak yargılarlar. Din, dil, ırk tüm dünyayı bir araya getiren temel taşlardır. Farklılıklar bir olmayı beraberinde getirmektedir ayrımcılık dünyayı böler ve negatif duyguların çoğalmasına neden olur. Ayrımcılık dendiğinde ilk akla gelen kelimelerden biri de eşitsizliktir. Eşit yaşamak herkesin hakkıdır, eşit çalışmak, eşit kazanmak ve kaliteli bir yaşam sürmenin önünde ayrımcılık adeta örülü bir duvardır. Eşitlik olmayan her yapı zamanla kalitesini ve vizyonunu yitirir. İnsan hakları herkes için eşittir bunun ihlali ise yargı kararı ile verilebilir.

Advertisement

Ayrımcılık çoğu dinde haram olarak adlandırılır, özellikle Afrika halkı eşitsizlik görmemek için kendi inançları ile ayin bile yapmaktadır. İnsana yapılan ayrımcılık gibi belirli kesimde soyut varlıkları yani düşünceleri bile eşit olmayan biçimde değerlendirebilir. Başkalarının fikirlerini, hayallerini küçümser ve onun duygularına ayrımcı bir fikirle yaklaşır. Ayrımcılığın yapıldığı çeşitli alanlar bu şekilde özetlenebilir, kavram sonucu değişmez yalnızca ayrımcılığı savunan kesim bunlara dikkat etmez. Yapılan eşitsizlik sonucunda öfke, kin, nefret, özgüven eksikliği, psikoloji zedelenmesi ya da iş kaybı yaşanabilir. Maddi ve manevi her türlü zarara yol açabilen ayrımcılık olgusu oldukça zararlı bir olgudur.

Ayrımcılık Sözleri

Ayrımcılık kavramı üzerine birçok araştırma yapılmış, çeşitli fikirler sunulmuştur. Genel anlamda hepsinin sonucu aynıdır ancak ayrımcılığı savunan bir kesimde vardır. Ayrımcılık sözleri geçmişten bugüne kadar yayılarak çoğalmıştır. Ünlü düşünürler, ermişler, padişahlar ya da krallar bu konu üzerine konuşmuş, sözler söylemiştir. Ayrımcılık üzerine çok fazla konuşulmasının belirli nedenleri vardır. Bu nedenler sürekli ayrımcılık yapılan bir dünyada var olmanın başta gelmesi ile çoğalır. Hayatın her alnında insanlar ayrımcılığa maruz kalır ve yaşam kalitesi etkilenir, sonuçları genel olarak negatif olan ayrımcılık olgusu dünya da en çok kadınlar üzerinde olmaktadır. Genel anlamda tüm çalışma alanlarında üst ast kavramları vardır, bu kavramlar üstün altı ezmesine ve ayrımcılık yapmasını devamında getirir.

 Olumsuz liderler her zaman ayrımcılık yapar ve eşitsizlik sonucunda çalışanları eksiltir. Çalışma alanında yapılan eşitsizlikler devamında fakirliği, istihdamın düşmesini, çalışan motivasyonunun düşmesini ve işletme vizyonunun yara almasını beraberinde getirebilir. İş sahasında ayrımcılık yapan bir kişi bulunması tüm işi etkiler ve iş başarısını düşürür. İş yerinde ya da günlük rutin hayatında bir alanda ayrımcılık gören kişiler haklarını savunabilir. Ülkelerde ayrımcılık hakları farklılık gösterebilir, yasalar ve yargı değişiklik gösterebilir. İş yerinde başta olan yani işverenin ayrımcılık yapması ile birlikte çalışan dava açabilir, bunun sonucunda çalışan ayrımcılık tazminatına hak kazanabilir.

Ayrımcılık tazminatı, çalışanın üstünün ya da genel anlamda işvereninin eşitsizliğine uğraması sonucu dört aylık maaşını talep etme hakkıdır. İşveren veya üst kişiye ayrımcılık yaptığında dört aylık maaşını tazminat şeklinde hak olarak sunmak durumundadır. Tazminatın kişi tarafından istenmesi ile verilmemesi konuyu yargıya taşıyabilmektedir. Yargı intikali ile sorun çözülebilir ve kişi ayrımcılık tazminatını alabilmektedir. Dünyanın her yerinde ayrımcılık yapılmaktadır, bu kavram hakkında yıllardır araştırmalar yapılmakta ve ayrımcılığın önüne geçebilmek için çeşitli fikirler öne sürülmektedir. Bir gün sonu gelebilecek olan ayrımcılığın negatif etkisi yaşamın her anına zarar vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir